Shamasa olej tamanu 30 ml

Nr. YAS3983

Shamasa olej tamanu 30 ml

Oceń ten produkt jako pierwszy

25,99 zł

Dostępność: W magazynie

< >
Reward Points Policy Zyskasz 77 pkt za zakup tego produktu.
 • Tylko oryginalne produkty
 • Darmowa dostawa od 250,00 zł
 • Reklamacja zawsze na korzyść Klienta

Opis

Szczegóły

Ta­ma­nu jest sku­tecz­ny w ła­go­dze­niu świe­żych blizn i roz­stę­pów. Ma działanie an­ty­sep­tycz­ne po­wstrzy­mu­je roz­wój bak­te­rii i grzy­bów na skó­rze. Redu­ku­je bli­zny po­trą­dzi­ko­we i wspo­ma­ga re­ge­ne­ra­cję skó­ry.

Wła­ści­wo­ści ole­ju ta­ma­nu:
 • sil­ne dzia­ła­nie go­ją­ce i prze­ciw­za­pal­ne
 • po­chła­nia pro­mie­nio­wa­nie UV
 • re­ge­ne­ru­je skó­rę su­chą i zmę­czo­ną
 • za­bez­pie­cza war­stwę hy­dro­li­pi­do­wą
 • in­ten­syw­nie wy­gła­dza i na­da­je mięk­kość
 • prze­ciw­grzy­bi­czy, prze­ciw­za­pal­ny, prze­ciw­wi­ru­so­wy
 • po­moc­ny przy le­cze­niu opryszcz­ki
 • po­bu­dza re­ge­ne­ra­cję tka­nek
 • re­ge­ne­ru­je na­czy­nia kr­wio­no­śne
 • re­du­ku­je zmarszcz­ki

 • Olej ta­ma­nu ma głę­bo­ko zie­lo­ny ko­lor i cha­rak­te­ry­stycz­ny za­pach, przy­po­mi­na­ją­cy orze­chy wło­skie. Kon­sy­sten­cja ra­czej cięż­ka, na­to­miast po na­ło­że­niu na mo­krą skó­rę, olej wch­ła­nia się i po­zo­sta­wia przy­jem­ne uczu­cie mięk­ko­ści. Sto­so­wa­nie moż­na uza­le­znić od swo­ich od­czuć i uży­wać al­bo bez roz­cień­cze­nia al­bo w po­łą­cze­niu w in­ny­mi ole­ja­mi. We­dług nas to ide­al­na pie­lę­gna­cja skó­ry pro­ble­ma­tycz­nej na noc w po­łą­cze­niu z uży­wa­niem ole­ju jo­jo­ba za dnia.

  Zastosowanie:
 • skóra odwodniona, zmęczona
 • cera trądzikowa
 • oparzenia, rany
 • grzybica stóp i paznokci
 • problemy skórne

 • INCI: CALOPHYLLUM INOPHYLLUM SEED OIL

  Szczegóły

  Informacje dodatkowe

  Inci CALOPHYLLUM INOPHYLLUM SEED OIL
  Czas realizacji (dni robocze) 2
  Pojemność 30 ml
  Producent Shamasa
  Zastosowanie ciało, stopy, twarz
  Kraj Pochodzenia Polska

  Opinie

  1. Oceń ten produkt jako pierwszy

  Napisz swoją opinię

  Napisz własną recenzję

  Oceniasz: Shamasa olej tamanu 30 ml

    1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
  Cena
  Jakość
  Ogółem