Shamasa Czarne mydło afrykańskie 120 g do ciała i włosów

Nr. YAS3874

Shamasa Czarne mydło afrykańskie 120 g do ciała i włosów

Oceń ten produkt jako pierwszy

 • skóra delikatna, skłonna do podrażnień
 • skóra atopowa
 • łuszczyca
 • zmiany trądzikowe
 • włosy
 • pielęgnacja każdego rodzaju cery

Kliknij aby dowiedzieć się więcej...
27,50 zł

Dostępność: Brak w magazynie

Reward Points Policy Zyskasz 0 pkt za zakup tego produktu.
 • Tylko oryginalne produkty
 • Darmowa dostawa od 250,00 zł
 • Reklamacja zawsze na korzyść Klienta

Opis

Szczegóły

Czarne mydło afrykańskie to pro­dukt któ­ry roz­piesz­cza skó­rę. Okre­śle­nie „my­dło” nie od­da­je w peł­ni je­go za­let. TYLKO na­tu­ral­ne skład­ni­ki (olej ko­ko­so­wy, pal­mo­wy, ma­sło shea i strą­ki ka­ka­ow­ca) za­pew­nia­ją ła­god­ną i sku­tecz­ną pie­lę­gna­cję każ­de­go ro­dza­ju skó­ry i w każ­dym wie­ku. To ku­zyn ma­sła shea i ja­ko ro­dzi­na świet­nie uzupeł­niają swo­je wła­ści­wo­ści lecz­ni­czo pie­lę­gna­cyj­ne. Ręcz­nie wy­ra­bia­ne, spra­wia, że jest nie tyl­ko ko­sme­ty­kiem, ale czę­ścią ży­cia i kul­tu­ry miesz­kań­ców re­gio­nu z któ­re­go po­cho­dzi - Gha­ny…


WŁAŚCIOWOŚCI i ZALECENIA W STOSOWANIU MYDŁA

 • pie­lę­gnu­je każ­dy ro­dzaj ce­ry
 • dba o na­wil­że­nie
 • ła­go­dzi po­draż­nie­nia
 • re­gu­lu­je wy­dzie­la­nie se­bum, stąd szcze­gól­nie sprw­dza się przy pie­le­gna­cji ce­ry tłu­stej i mie­sza­nej
 • ła­go­dzi ob­ja­wy trą­dzi­ku, ło­jo­to­ku
 • oczysz­cza skó­rę gło­wy, dla­te­go sku­tecz­nie wal­czy z łu­pie­żem
 • ze wzglę­du na wy­łącz­nie na­tu­ral­ne skład­ni­ki po­le­ca­ne do de­pi­la­cji
 • do sto­so­wa­nia ja­ko ma­secz­ka na twarz


Su­che my­dło ma po­stać pla­stycz­nej ma­sy, stąd na­wet je­śli się lek­ko po­kru­szy nie jest to wa­dą. My­dło po ze­tknię­ciu z wo­dą, zmie­nia po­stać na bar­dziej jed­no­li­tą i gład­ką. Bar­dzo do­brze się pie­ni. Do my­cia wło­sów za­le­ca się uży­cie sa­mej pia­ny. 

INCI: Saponfied Butyraspermum Parkii Butter, Saponified Cocos Nucifera Oil, Saponified Elaeis Guineensis Oil, Theobroma Cocoa Ash

Szczegóły

Informacje dodatkowe

Inci Saponfied Butyraspermum Parkii Butter, Saponified Cocos Nucifera Oil, Saponified Elaeis Guineensis Oil, Theobroma Cocoa Ash
Czas realizacji (dni robocze) 2
Waga 120 g
Producent Shamasa
Zastosowanie ciało, twarz, włosy
Kraj Pochodzenia Polska

Opinie

 1. Oceń ten produkt jako pierwszy

Napisz swoją opinię

Napisz własną recenzję

Oceniasz: Shamasa Czarne mydło afrykańskie 120 g do ciała i włosów

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Cena
Jakość
Ogółem