Perfumy niszowe, kosmetyki naturalnesprawdź!

Magic of India PRECIOUS SANDAL naturalne perfumy w kremie 6 g

Nr. YAS3881

Magic of India PRECIOUS SANDAL naturalne perfumy w kremie 6 g

Oceń ten produkt jako pierwszy

PRECIOUS SANDAL - drze­wo san­da­ło­we

 • bez alkoholu
 • na naturalnych wyciągach z roślinych
 • trwały zapach
 • nietestowane na zwierzętach
 • opakowanie pochodzi z recyklingu

Kliknij aby dowiedzieć się więcej...
37,00 zł

Dostępność: W magazynie

< >
Reward Points Policy Zyskasz 111 pkt za zakup tego produktu.
 • Tylko oryginalne produkty
 • Darmowa dostawa od 200,00 zł
 • Reklamacja zawsze na korzyść Klienta

Opis

Szczegóły

San­dał to zmy­sło­wy i cie­pły aro­mat drzew­ny, któ­ry roz­wi­ja się wa­biąc słod­ka­wą głę­bią za­pa­chu. To nu­ta zna­na wszyst­kim ko­ne­se­rom za­pa­chów orien­tal­nych. Je­den z naj­cen­niej­szych w świe­cie olej­ków, do­ce­nio­ny za­rów­no w me­dy­cy­nie chiń­skiej jak i hin­du­skiej Ajur­we­dzie. Kreu­je au­rę mi­sty­cy­zmu.

Uni­kal­na for­ma per­fu­mo­wa­nia cia­ła w nie­tu­zin­ko­wym pu­de­łecz­ku z ko­ry she­esham. Ba­zą per­fum są na­tu­ral­ne wo­ski ro­ślin­ne co za­pew­nia ich hi­po­aler­gicz­ność. Dzię­ki za­krę­ca­ne­mu pu­de­łecz­ku per­fumy mo­gą za­wsze to­wa­rzy­szyć nam w to­reb­ce. To nie­co­dzien­ne po­ła­cze­nie ele­gan­cji, funk­cjo­nal­no­ści i bez­piecz­ne­go ko­sme­ty­ku.

Skład:

 • wy­ciąg z ko­ry drze­wa san­da­ło­we­go
 • ole­jek z drze­wa her­ba­cia­ne­go ja­ko kon­ser­want
 • ole­jek z kieł­ków psze­nie­cy (wi­ta­mi­na E)
 • eks­trakt z alo­esu
 • wosk psz­cze­li
 • wo­ski ro­ślin­ne

Szczegóły

Informacje dodatkowe

Czas realizacji (dni robocze) 2
Dla Kogo dla Niej, dla Niego
Producent Magic od India
Rodzaj perfumy w kremie
Grupy Nut cytrusy, kwiaty
Kraj Pochodzenia Indie

Opinie

 1. Oceń ten produkt jako pierwszy

Napisz swoją opinię

Napisz własną recenzję

Oceniasz: Magic of India PRECIOUS SANDAL naturalne perfumy w kremie 6 g

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Cena
Jakość
Ogółem